ORIGINÁLNÍ TYPOVÉ LISTY 

Naše typové listy pro zápis alu kol a pneumatik jsou opatřeny holografickým prvkem, který garantuje originalitu vydaného typového listu společností MZB AUTO. Falšování tohoto ochranného prvku je trestné.

Abychom našim zákazníkům nabídli maximální ochranu a originalitu vydaného typového listu opatřili jsme všechny naše vydané typovéhé listy speciláním ochranným prvkem  - hologramem, který je součástí typového listu a brání tak proti jeho falšování. Vzor našeho typového listu je samozřejmě i na stránkách MDČR, kde si tak mohou pracovníci STK a magistrátů ověřit pravost vydaného typového listu.